prace magisterskie z zarządzania zasobami ludzkimi prac dyplomowe licencjackie naukowe zarządzanie zasobami ludzkimi prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat zasoby ludzkie tekst seminaria

prace magisterskie z zarządzania zasobami ludzkimi prac dyplomowe licencjackie naukowe zarządzanie zasobami ludzkimi prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat zasoby ludzkie tekst seminaria

prace magisterskie z zarządzania zasobami ludzkimi prac dyplomowe licencjackie naukowe zarządzanie zasobami ludzkimi prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat zasoby ludzkie tekst seminaria

prace magisterskie, wzory prac dyplomowych, prace licencjackie, prace naukowe, magisterka seminaria, licencjat tekst, dobre prace dyplomowe, dobrze napisane prace magisterskie, przykładowe prace licencjackie, konspekty prac, gotowe prace magisterskie, całe prace dyplomowe

prace magisterskie z zarządzania zasobami ludzkimi prac dyplomowe licencjackie naukowe zarządzanie zasobami ludzkimi prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat zasoby ludzkie tekst seminaria
prace magisterskie z zarządzania zasobami ludzkimi prac dyplomowe licencjackie naukowe zarządzanie zasobami ludzkimi prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat zasoby ludzkie tekst seminaria

prace magisterskie z zarządzania zasobami ludzkimi prac dyplomowe licencjackie naukowe zarządzanie zasobami ludzkimi prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat zasoby ludzkie tekst seminaria

prace magisterskie z zarządzania zasobami ludzkimi prac dyplomowe licencjackie naukowe zarządzanie zasobami ludzkimi prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat zasoby ludzkie tekst seminaria

Nr pracy Temat pracy Liczba stron Cena

28-02

    Motywacyjny system wynagrodzeń pracowników
na przykładzie firmy chemicznej Dwory S.A. 

128 stron

200 zł


Plan pracy

Wstęp
 
Rozdział I
Narzędzia motywacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.1. Teoretyczny aspekt systemu motywowania
1.1.1. Teorie uniwersalistyczne
1.1.2. Teorie indywidualistyczne
1.2. Funkcje motywacji
1.3. Rola informacji w procesach motywowania
1.4. Miejsce płac w systemie motywacyjnym
 
Rozdział II
Podstawy prawne systemu wynagrodzeń za pracę
2.1. Pojęcie i ustalanie wynagrodzenia za pracę
2.2 Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
2.3. Gotowość do pracy i przestój
2.4. Normy pracy i ochrona wynagrodzenia za pracę
2.5. Forma i termin wypłaty wynagrodzenia za pracę
2.6. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
2.7. Inne świadczenia związane z pracą
 
Rozdział III
Wynagrodzenia pracowników firm produkcyjnych w 2006 roku
3.1. Wynagrodzenia według szczebli zarządzania
3.2. Zależności charakteryzujące wysokość płac
3.3. Polityka płacowa
3.4. Wynagrodzenia w poszczególnych regionach Polski
3.5. Wynagrodzenia w poszczególnych działach
3.6. Analiza pojedynczego stanowiska
 
Rozdział IV
Firma chemiczna Dwory S.A. jako podmiot badań w kwestii wynagrodzeń pracowników
4.1. Historia firmy
4.2. Specyfika i charakter działalności
4.3. Struktura zatrudnienia i polityka personalna
4.4. Sytuacja finansowa
 
Rozdział V
System wynagrodzeń w firmie chemicznej Dwory S.A.      
5.1. Wysokość wynagrodzeń w Dwory S.A.       
5.2. Wynagradzanie pracowników objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy
5.3. Wynagradzanie pracowników wyłączonych z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
 
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis zdjęć
 
Nr stron

4


9
9
9
19
25
31
36


42
42
46
48
50
52
53
56

58
58
60
66
67
68
74


78
78
81
85
91


105
105
106
113


117
121
125
126
 128

 

prace magisterskie z zarządzania zasobami ludzkimi prac dyplomowe licencjackie naukowe zarządzanie zasobami ludzkimi prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat zasoby ludzkie tekst seminariaprace magisterskie z zarządzania zasobami ludzkimi prac dyplomowe licencjackie naukowe zarządzanie zasobami ludzkimi prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat zasoby ludzkie tekst seminaria

motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Bankowość i finanse
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Biologia
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Chemia
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Ekonomia
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Geografia
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Handel zagraniczny
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Historia
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Informatyka
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Marketing
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Medycyna i pielęgniarstwo
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Międzynarodowe stosunki gospodarcze
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Ochrona środowiska
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Pedagogika
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Politologia
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Prawo i administracja
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Psychologia
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Public relations
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Rachunkowość
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Rolnictwo
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Socjologia
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Statystyka
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Technika
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Transport
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Turystyka
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Ubezpieczenia
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Unia Europejska
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Zarządzanie jakością
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Zarządzanie przedsiębiorstwem
motywacyjny system wynagrodzeń firmy praca naukowa Zarządzanie zasobami ludzkimi

prace magisterskie z zarządzania zasobami ludzkimi prac dyplomowe licencjackie naukowe zarządzanie zasobami ludzkimi prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat zasoby ludzkie tekst seminaria