prace magisterskie z transportu prac dyplomowe licencjackie naukowe transport prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat transport tekst seminaria

prace magisterskie z transportu prac dyplomowe licencjackie naukowe transport prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat transport tekst seminaria

prace magisterskie z transportu prac dyplomowe licencjackie naukowe transport prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat transport tekst seminaria

prace magisterskie, wzory prac dyplomowych, prace licencjackie, prace naukowe, magisterka seminaria, licencjat tekst, dobre prace dyplomowe, dobrze napisane prace magisterskie, przykładowe prace licencjackie, konspekty prac, gotowe prace magisterskie, całe prace dyplomowe

prace magisterskie z transportu prac dyplomowe licencjackie naukowe transport prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat transport tekst seminaria
prace magisterskie z transportu prac dyplomowe licencjackie naukowe transport prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat transport tekst seminaria

prace magisterskie z transportu prac dyplomowe licencjackie naukowe transport prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat transport tekst seminaria

prace magisterskie z transportu prac dyplomowe licencjackie naukowe transport prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat transport tekst seminaria

Nr pracy Temat pracy Liczba stron Cena

22-04

   Usługi transportowo - spedycyjne realizowane przez firmę Ratrans Sp. z o.o. w międzynarodowej wymianie handlowej

92 strony

200 zł

Plan pracy

Wstęp
 
Rozdział I
Znaczenie transportu i spedycji w handlu międzynarodowym
1.1. Transport w gospodarce i źródła potrzeb transportowych
1.2. Determinanty polityki rozwoju transportu
1.3. Infrastrukturalny podział i rodzaje transportu
1.4. Istota i znaczenie spedycji
1.5. Zakres czynności spedycyjnych
1.6. Łańcuchy logistyczne jako nowoczesna forma procesów zaopatrzenia i dystrybucji
 
Rozdział II
Zasady funkcjonowania międzynarodowego rynku transportowego
2.1. Regulacje prawne w zakresie drogowych przewozów towarów
2.2. Wymogi obowiązujące przewoźników drogowych
2.3. Certyfikacja przewoźników drogowych
 
Rozdział III
Polska w europejskim systemem transportowym
3.1. Polska jako kraj tranzytowy i jego rola w handlu międzynarodowym
3.2. Transformacja polskiego transportu samochodowego
3.3. Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej w ujęciu polityki celnej
3.4. Ryzyko towarzyszące polskim firmom transportowym na rynku UE  i sposoby jego neutralizacji
 
Rozdział IV
Czynności transportowo-spedycyjne wchodzące w zakres wybranego procesu przewozowego na przykładzie firmy PKS Ratrans Sp. z o.o.
4.1. Geneza i struktura organizacyjna firmy
4.2. Zakres i zasięg działania
4.3. Organizacja i przebieg procesu przewozowego
 
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków 

Nr stron
 

 4


6
6
12
17
25
25
29


35
35
40
45


49
49
55
57
6068
68
69
70

82
86
92
92prace magisterskie z transportu prac dyplomowe licencjackie naukowe transport prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat transport tekst seminariaprace magisterskie dyplomowe licencjackie prac magisterskich licencjackich dyplomowych pracom prac magisterskim licencjackim dyplomowym pracami magisterskimi licencjackimi dyplomowymi pracach magisterskich licencjackich dyplomowych praca magisterska dyplomowa licencjacka pracy magisterskiej licencjackiej dyplomowej pracę magisterską licencjacką dyplomową pracą magisterską dyplomową licencjacką magisterka licencjat

usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Bankowość i finanse
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Biologia
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Chemia
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Ekonomia
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Geografia
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Handel zagraniczny
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Historia
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Informatyka
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Marketing
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Medycyna i pielęgniarstwo
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Międzynarodowe stosunki gospodarcze
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Ochrona środowiska
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Pedagogika
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Politologia
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Prawo i administracja
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Psychologia
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Public relations
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Rachunkowość
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Rolnictwo
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Socjologia
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Statystyka
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Technika
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Transport
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Turystyka
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Ubezpieczenia
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Unia Europejska
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Zarządzanie jakością
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Zarządzanie przedsiębiorstwem
usługi transportowo spedycyjne praca naukowa Zarządzanie zasobami ludzkimi

prace magisterskie z transportu prac dyplomowe licencjackie naukowe transport prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat transport tekst seminaria