prace magisterskie z transportu prac dyplomowe licencjackie naukowe transport prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat transport tekst seminaria

prace magisterskie z transportu prac dyplomowe licencjackie naukowe transport prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat transport tekst seminaria

prace magisterskie z transportu prac dyplomowe licencjackie naukowe transport prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat transport tekst seminaria

prace magisterskie, wzory prac dyplomowych, prace licencjackie, prace naukowe, magisterka seminaria, licencjat tekst, dobre prace dyplomowe, dobrze napisane prace magisterskie, przykładowe prace licencjackie, konspekty prac, gotowe prace magisterskie, całe prace dyplomowe

prace magisterskie z transportu prac dyplomowe licencjackie naukowe transport prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat transport tekst seminaria
prace magisterskie z transportu prac dyplomowe licencjackie naukowe transport prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat transport tekst seminaria

prace magisterskie z transportu prac dyplomowe licencjackie naukowe transport prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat transport tekst seminaria

prace magisterskie z transportu prac dyplomowe licencjackie naukowe transport prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat transport tekst seminaria

Nr pracy Temat pracy Liczba stron Cena

22-03

  Strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku usługowym

91 stron

200 zł


Plan pracy

Wstęp
 
Rozdział I. Znaczenie transportu w wymianie międzynarodowej 
1.1. Pojęcie transportu w gospodarce i źródła potrzeb transportowych
1.2. Infrastrukturalny podział i rodzaje transportu
1.3. Czynniki determinujące politykę rozwoju transportu
1.3.1. Uwarunkowania polityczno-gospodarcze
1.3.2. System transportowy
 
Rozdział II. Zasady funkcjonowania międzynarodowego rynku transportowego
2.1. Regulacje prawne w zakresie drogowych przewozów towarów
2.2. Wymagania wobec przewoźników drogowych
2.3. Źródła finansowania rozwoju transportu w Unii Europejskiej
2.3.1. Fundusze unijne
2.3.2. Kredyty międzynarodowych instytucji finansowych
2.3.3. Budżet państwa i budżety terytorialne
2.3.4. Fundusz Poręczeń Unijnych
2.3.5. Wspieranie inwestycji przez budżet państwa
 
Rozdział III. Polityka transportowa Polski
3.1. Zmiany w gospodarce a transport
3.2. Zmiany w sektorze transportu
3.3. Rozwój polskiego transportu samochodowego
3.4. Ocena stanu zrównoważenia rozwoju transportu
 
Rozdział IV. Funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw transportowych na rynku międzynarodowym
4.1. Ekonomika przedsiębiorstw transportowych
4.2. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym
4.3. Koncepcje strategicznej aktywności przedsiębiorstw transportowych
       uwzględniające cykl życia sektora w fazach kryzysu

4.4. Czynności transportowe wchodzące w zakres procesu przewozowego
4.3.1. Zadania i organizacja służby transportowej
4.3.2. Działalność dyspozytorska
4.3.3. Przygotowanie ładunku i dokumentacji spedycyjno-transportowej
4.3.4. Ubezpieczenie ładunku i załadunek przesyłki
4.3.5. Odprawa celna i czynności towarzyszące przewozowi ładunku
4.3.6. Rozładunek i kalkulacja kosztów
 
Zakończenie  
Bibliografia  
Spis tabel  
Spis rysunków


Nr stron
 

 3

5
5
9
16
16
19

21
21
26
30
30
33
33
34
35

36
36
41
46
49


52
52
64

68
70
71
74
75
77
78
79

80
82
90
91prace magisterskie z transportu prac dyplomowe licencjackie naukowe transport prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat transport tekst seminariaprace magisterskie dyplomowe licencjackie prac magisterskich licencjackich dyplomowych pracom prac magisterskim licencjackim dyplomowym pracami magisterskimi licencjackimi dyplomowymi pracach magisterskich licencjackich dyplomowych praca magisterska dyplomowa licencjacka pracy magisterskiej licencjackiej dyplomowej pracę magisterską licencjacką dyplomową pracą magisterską dyplomową licencjacką magisterka licencjat

strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Bankowość i finanse
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Biologia
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Chemia
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Ekonomia
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Geografia
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Handel zagraniczny
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Historia
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Informatyka
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Marketing
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Medycyna i pielęgniarstwo
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Międzynarodowe stosunki gospodarcze
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Ochrona środowiska
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Pedagogika
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Politologia
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Prawo i administracja
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Psychologia
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Public relations
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Rachunkowość
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Rolnictwo
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Socjologia
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Statystyka
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Technika
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Transport
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Turystyka
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Ubezpieczenia
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Unia Europejska
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Zarządzanie jakością
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Zarządzanie przedsiębiorstwem
strategia przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku praca naukowa Zarządzanie zasobami ludzkimi

prace magisterskie z transportu prac dyplomowe licencjackie naukowe transport prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat transport tekst seminaria