prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria

prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria

prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria

prace magisterskie, wzory prac dyplomowych, prace licencjackie, prace naukowe, magisterka seminaria, licencjat tekst, dobre prace dyplomowe, dobrze napisane prace magisterskie, przykładowe prace licencjackie, konspekty prac, gotowe prace magisterskie, całe prace dyplomowe

prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria
prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria

prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria

prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria

Nr pracy Temat pracy Liczba stron Cena

16-23

 Przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece

64 strony

150 zł


Plan pracy

Wstęp
 
Rozdział I
Przestępstwo jako czyn człowieka
1.1. Definicja przestępstwa
1.2. Typy przestępstw
1.3. Ustawowe znamiona przestępstwa
1.4. Przedmiot przestępstwa
1.5. Podmiot przestępstwa
 
Rozdział II
Rodzina w prawie polskim
2.1. Konstytucja RP
2.2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
2.3. Konwencja o Prawach Dziecka
2.4. Inne regulacje prawne
2.5. Społeczna potrzeba prawnej ochrony rodziny
 
Rozdział III
Przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece
3.1. Bigamia
3.2. Przestępstwo znęcania się
3.3. Rozpijanie małoletniego
3.4. Uchylanie się od alimentacji
3.5. Porzucenie dziecka lub osoby bezradnej
3.6. Uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka lub osoby bezradnej
 
Rozdział IV
Elementy procedury w sprawach z zakresu przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
4.1. Organy procesowe
4.2. Rola policji w postępowaniu
4.3. Ochrona  praw ofiary
4.4. Praktyczne możliwości wykorzystania rozwiązań prawnych
 
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Spis tabel

 

 

Nr stron

 3


5
5
6
8
11
12


15
16
18
19
23
24


27
28
30
35
37
39
41


43
43
46
51
54

59
61
63
64
 
 prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminariaprace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria

przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Bankowość i finanse
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Biologia
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Chemia
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Ekonomia
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Geografia
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Handel zagraniczny
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Historia
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Informatyka
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Marketing
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Medycyna i pielęgniarstwo
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Międzynarodowe stosunki gospodarcze
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Ochrona środowiska
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Pedagogika
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Politologia
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Prawo i administracja
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Psychologia
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Public relations
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Rachunkowość
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Rolnictwo
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Socjologia
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Statystyka
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Technika
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Transport
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Turystyka
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Ubezpieczenia
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Unia Europejska
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Zarządzanie jakością
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Zarządzanie przedsiębiorstwem
przestępstwo przeciwko rodzinie praca naukowa Zarządzanie zasobami ludzkimi

prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria