prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria

prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria

prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria

prace magisterskie, wzory prac dyplomowych, prace licencjackie, prace naukowe, magisterka seminaria, licencjat tekst, dobre prace dyplomowe, dobrze napisane prace magisterskie, przykładowe prace licencjackie, konspekty prac, gotowe prace magisterskie, całe prace dyplomowe

prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria
prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria

prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria

prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria

Nr pracy Temat pracy Liczba stron Cena

16-15

 Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej

66 stron

150 zł


Plan pracy

Wstęp
 
I. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego
1.1. Mała Konstytucja z 17 X 1992 r.
1.2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 IV 1997 r.
1.3. Umowy międzynarodowe
1.4. Ustawy „ustrojowe”
1.5. Ustawa o gospodarce komunalnej
1.6. Ustawa o finansach publicznych i inne ustawy finansowe
1.7. Ustawy z zakresu prawa materialnego
1.8. Statuty jednostek samorządu terytorialnego
 
II. Podstawowe zasady samorządności terytorialnej
Struktura i funkcje poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego
3.1. Samorząd terytorialny na szczeblu gminnym
3.2. Samorząd terytorialny na szczeblu powiatowym
3.3. Samorząd terytorialny na szczeblu wojewódzkim
 
III. Ustrój samorządu terytorialnego miasta Krakowa
 
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Spis rysunków

 
 

Nr stron

3

4
4
5
7
9
11
13
14
14


17

23
23
32
44


52


60
61
63
  65 
prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria

prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria

samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Bankowość i finanse
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Biologia
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Chemia
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Ekonomia
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Geografia
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Handel zagraniczny
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Historia
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Informatyka
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Marketing
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Medycyna i pielęgniarstwo
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Międzynarodowe stosunki gospodarcze
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Ochrona środowiska
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Pedagogika
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Politologia
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Prawo i administracja
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Psychologia
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Public relations
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Rachunkowość
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Rolnictwo
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Socjologia
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Statystyka
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Technika
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Transport
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Turystyka
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Ubezpieczenia
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Unia Europejska
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Zarządzanie jakością
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Zarządzanie przedsiębiorstwem
samorząd terytorialny rzeczypospolitej praca naukowa Zarządzanie zasobami ludzkimi

prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria