prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria

prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria

prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria

prace magisterskie, wzory prac dyplomowych, prace licencjackie, prace naukowe, magisterka seminaria, licencjat tekst, dobre prace dyplomowe, dobrze napisane prace magisterskie, przykładowe prace licencjackie, konspekty prac, gotowe prace magisterskie, całe prace dyplomowe

prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria
prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria

prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria

prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria

Nr pracy Temat pracy Liczba stron Cena

16-03

   Opłaty lokalne źródłem dochodów gmin

89 stron

150 zł


Plan pracy

Wstęp

Rozdział 1

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego
1.1. Koncepcja gminy samorządowej
1.2. Zadania gminy
1.3. Rodzaje dochodów gminy
1.3.1. Podatki
1.3.2. Opłaty
1.3.3. Pozostałe dochody
 
Rozdział 2
Charakterystyka opłat lokalnych
2.1. Opłata skarbowa
2.2. Opłata administracyjna
2.3. Opłata targowa
2.4. Opłata miejscowa
2.5. Opłata eksploatacyjna
2.6. Opłata adiacencka
2.7. Opłata planistyczna
2.8. Inne opłaty
 
Rozdział 3
Przykładowe opłaty lokalne pobierane w gminie Sochaczew
3.1. Charakterystyka miasta i budżetu gminy Sochaczew
3.1.1. Miasto i gmina Sochczew
3.1.2. Budżet gminy Sochaczew
3.2. Opłata targowa – przykład targowiska
3.3. Opłata skarbowa – wykaz przedmiotów podlegających opłacie
3.4. Opłata adiacencka – sposób wyliczenia
3.5. Opłata administracyjna w systemie dochodów gminy
3.6. Analiza dochodów z opłat lokalnych gminy
 
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, wykresów, rysunków
Aneks
 

 

Nr stron

 3


5
5
10
16
16
21
23


26
26
36
38
43
46
50
53
53


59
59
59
62
64
66
68
71
73

75
76
80
81
 prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria
prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria

opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Bankowość i finanse
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Biologia
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Chemia
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Ekonomia
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Geografia
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Handel zagraniczny
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Historia
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Informatyka
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Marketing
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Medycyna i pielęgniarstwo
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Międzynarodowe stosunki gospodarcze
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Ochrona środowiska
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Pedagogika
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Politologia
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Prawo i administracja
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Psychologia
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Public relations
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Rachunkowość
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Rolnictwo
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Socjologia
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Statystyka
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Technika
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Transport
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Turystyka
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Ubezpieczenia
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Unia Europejska
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Zarządzanie jakością
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Zarządzanie przedsiębiorstwem
opłaty lokalne dochód gminy praca naukowa Zarządzanie zasobami ludzkimi


prace magisterskie z prawa administracji prac dyplomowe licencjackie naukowe prawo administracja prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka licencjat prawo administracja tekst seminaria