prace magisterskie z bankowości i finansów, prac dyplomowe licencjackie naukowe bankowość finanse, prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka, licencjat bankowość finanse, konspekt pracy magisterskiej licencjackiej dyplomowej z bankowości finansów seminaria

prace magisterskie z bankowości i finansów, prac dyplomowe licencjackie naukowe bankowość finanse, prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka, licencjat bankowość finanse, konspekt pracy magisterskiej licencjackiej dyplomowej z bankowości finansów seminaria

prace magisterskie z bankowości i finansów, prac dyplomowe licencjackie naukowe bankowość finanse, prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka, licencjat bankowość finanse, konspekt pracy magisterskiej licencjackiej dyplomowej z bankowości finansów seminaria

prace magisterskie z bankowości i finansów, prac dyplomowe licencjackie naukowe bankowość finanse, prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka, licencjat bankowość finanse, konspekt pracy magisterskiej licencjackiej dyplomowej z bankowości finansów seminaria

prace magisterskie z bankowości i finansów, prac dyplomowe licencjackie naukowe bankowość finanse, prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka, licencjat bankowość finanse, konspekt pracy magisterskiej licencjackiej dyplomowej z bankowości finansów seminaria
prace magisterskie z bankowości i finansów, prac dyplomowe licencjackie naukowe bankowość finanse, prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka, licencjat bankowość finanse, konspekt pracy magisterskiej licencjackiej dyplomowej z bankowości finansów seminaria

prace magisterskie z bankowości i finansów, prac dyplomowe licencjackie naukowe bankowość finanse, prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka, licencjat bankowość finanse, konspekt pracy magisterskiej licencjackiej dyplomowej z bankowości finansów seminaria

prace magisterskie z bankowości i finansów, prac dyplomowe licencjackie naukowe bankowość finanse, prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka, licencjat bankowość finanse, konspekt pracy magisterskiej licencjackiej dyplomowej z bankowości finansów seminaria

Nr pracy Temat pracy Liczba stron Cena

02-08

Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne na przykładzie Banku PeKaO S.A.

60 stron

200 złPlan pracy

Wstęp

I. Pojęcie i rodzaje rachunku bankowego
1.1. Podstawowe pojęcia prawne związane z rachunkami bankowymi

1.1.1. Rachunek bankowy
1.1.2. Umowa rachunku bankowego
1.1.3. Rodzaje rachunków bankowych
1.1.4. Podmioty otwierające rachunki bankowe
1.2. Obowiązki i odpowiedzialność banku komercyjnego z tytułu prowadzania rachunków bankowych
1.3. Depozyty w gospodarce banku

1.3.1. Rola depozytu w finansach banku
1.3.2. Zasady naliczania oprocentowania od depozytów
1.3.3. Koszt utrzymania depozytów w banku komercyjnym
1.4. System gwarantowania depozytów

II. Charakterystyka rachunków bankowych na przykładzie Banku PeKaO S.A.
2.1. Charakterystyka Banku PeKaO S.A.
2.2. Rachunki bieżące klientów korporacyjnych 

2.2.1.  Rachunki w złotych
2.2.2. Rachunki w walutach wymienialnych
2.2.3. Rachunki skonsolidowane
2.3. Rachunki lokat klientów korporacyjnych prowadzone na zasadach indywidualnych 
2.3.1. Rachunki w złotych
2.3.2. Rachunki w walutach wymienialnych
2.4. Rachunki lokat „overnight” 
2.5. Rachunki „CALL”
2.6. Rachunki terminowe klientów indywidualnych
2.7. Rachunki bieżące klientów indywidualnych
2.8. Nowoczesne formy obsługi rachunków bankowych

2.8.1. Office banking
2.8.2. Oddział elektroniczny
2.8.3. Informacja telefoniczna Teleserwis Business
2.8.4. Obsługa listy płac pracowników firm

III. Bankowe rozliczenia pieniężne w obrocie krajowym Banku PeKaO S.A.
3.1. Formy rozliczeń bezgotówkowych 

3.1.1. Polecenie przelewu
3.1.2. Polecenie zapłaty
3.1.3. Czek rozrachunkowy
3.1.4. Karty płatnicze
3.1.5. Rozliczenia planowe
3.1.6. Rozliczenia saldami
3.2. Formy rozliczeń gotówkowych 
3.2.1. Czek gotówkowy
3.2.2. Wpłata i wypłata gotówki
3.3. Rozrachunki międzybankowe 
3.4. Formy i tryb przeprowadzania rozliczeń pieniężnych

Zakończenie
Bibliografia                                        

Nr stron

4

6
6
6
8
9
11
12

15

15
16
18

1922
22
24
25
26
27
27
27
28
30
31
32
33
37
37
38
39
3940
41
41
43
44
45
49
50
50
51
51
52
54


58
59
prace magisterskie z bankowości i finansów, prac dyplomowe licencjackie naukowe bankowość finanse, prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka, licencjat bankowość finanse, konspekt pracy magisterskiej licencjackiej dyplomowej z bankowości finansów seminariaprace magisterskie z bankowości i finansów, prac dyplomowe licencjackie naukowe bankowość finanse, prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka, licencjat bankowość finanse, konspekt pracy magisterskiej licencjackiej dyplomowej z bankowości finansów seminaria

prace magisterskie, wzory prac dyplomowych, prace licencjackie, prace naukowe, magisterka seminaria, licencjat tekst, dobre prace dyplomowe, dobrze napisane prace magisterskie, przykładowe prace licencjackie, konspekty prac, gotowe prace magisterskie, całe prace dyplomowe

prace magisterskie z bankowości i finansów, prac dyplomowe licencjackie naukowe bankowość finanse, prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka, licencjat bankowość finanse, konspekt pracy magisterskiej licencjackiej dyplomowej z bankowości finansów seminaria

rachunki bankowe Banku PeKaO S.A. praca magisterska, rachunki bankowe Banku PeKaO S.A. spis treści Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
rachunki bankowe Banku PeKaO S.A. praca licencjacka, rachunki bankowe Banku PeKaO S.A. konspekt Bankowość i finanse
rachunki bankowe Banku PeKaO S.A. praca dyplomowa, rachunki bankowe Banku PeKaO S.A. praca naukowa Biologia
rozliczenia pieniężne Banku PeKaO S.A. praca naukowa, rozliczenia pieniężne Banku PeKaO S.A. praca magisterska Chemia
rozliczenia pieniężne Banku PeKaO S.A. praca dyplomowa, rozliczenia pieniężne Banku PeKaO S.A. praca licencjacka Ekonomia
rozliczenia pieniężne Banku PeKaO S.A. spis treści, rozliczenia pieniężne Banku PeKaO S.A. plan pracy Geografia
Pojęcie i rodzaje rachunku bankowego praca dyplomowa, Pojęcie i rodzaje rachunku bankowego praca magisterka Handel zagraniczny
Pojęcie i rodzaje rachunku bankowego konspekt pracy magisterskiej, Pojęcie i rodzaje rachunku bankowego praca licencjacka Historia
Pojęcie i rodzaje rachunku bankowego konspekt pracy licencjackiej, Pojęcie i rodzaje rachunku bankowego spis treści Informatyka
odpowiedzialność banku z tytułu prowadzenia rachunków bankowych praca dyplomowa, odpowiedzialność banku z tytułu prowadzenia rachunków bankowych licencjat Marketing
odpowiedzialność banku z tytułu prowadzenia rachunków bankowych spis treści prac magisterskich, odpowiedzialność banku z tytułu prowadzenia rachunków bankowych praca magisterska Medycyna i pielęgniarstwo
odpowiedzialność banku z tytułu prowadzenia rachunków bankowych praca licencjacka, odpowiedzialność banku z tytułu prowadzenia rachunków bankowych konspekt Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Depozyty w gospodarce banku spis treści prac dyplomowych, Depozyty w gospodarce banku praca magisterska Ochrona środowiska
Depozyty w gospodarce banku jak napisać pracę magisterską, Depozyty w gospodarce banku plan pracy Pedagogika
Depozyty w gospodarce banku jak napisać pracę licencjacką, Depozyty w gospodarce banku cała praca gotowa Politologia
Rachunki bieżące klientów korporacyjnych jak napisać pracę dyplomową, Rachunki bieżące klientów korporacyjnych praca magisterska Prawo i administracja
Rachunki bieżące klientów korporacyjnych plan pracy magisterskiej, Rachunki bieżące klientów korporacyjnych praca naukowa Psychologia
Rachunki bieżące klientów korporacyjnych plan pracy licencjackiej, Rachunki bieżące klientów korporacyjnych licencjat Public relations
Rachunki lokat klientów korporacyjnych plan pracy dyplomowej, Rachunki lokat klientów korporacyjnych magisterka Rachunkowość
Rachunki lokat klientów korporacyjnych praca magisterska, Rachunki lokat klientów korporacyjnych praca naukowa Rolnictwo
Rachunki lokat klientów korporacyjnych konspekt pracy licencjackiej, Rachunki lokat klientów korporacyjnych spis treści Socjologia
Formy rozliczeń bezgotówkowych PeKaO S.A. konspekt pracy dyplomowej, Formy rozliczeń bezgotówkowych PeKaO S.A. spis treści Statystyka
Formy rozliczeń bezgotówkowych PeKaO S.A. praca magisterska, Formy rozliczeń bezgotówkowych PeKaO S.A. praca licencjacka Technika
Formy rozliczeń bezgotówkowych PeKaO S.A. spis treści pracy licencjackiej, Formy rozliczeń bezgotówkowych PeKaO S.A. praca naukowa Transport
Formy rozliczeń gotówkowych PeKaO S.A. spis treści pracy dyplomowej, Formy rozliczeń gotówkowych PeKaO S.A. praca licencjacka Turystyka
Formy rozliczeń gotówkowych PeKaO S.A. praca magisterska, Formy rozliczeń gotówkowych PeKaO S.A. praca naukowa Ubezpieczenia
Formy rozliczeń gotówkowych PeKaO S.A. konspekt pracy, Formy rozliczeń gotówkowych PeKaO S.A. praca dyplomowa Unia Europejska
Rozliczenia planowe Rozliczenia saldami praca licencjacka, Rozliczenia planowe Rozliczenia saldami praca magisterska Wychowanie fizyczne
Rozliczenia planowe Rozliczenia saldami praca dyplomowa, Rozliczenia planowe Rozliczenia saldami praca naukowa Zarządzanie jakością
Rozliczenia planowe Rozliczenia saldami spis treści, Rozliczenia planowe Rozliczenia saldami konspekt Zarządzanie przedsiębiorstwem
tryb przeprowadzania rozliczeń pieniężnych opracowanie naukowe, tryb przeprowadzania rozliczeń pieniężnych cała praca dyplomowa Zarządzanie zasobami ludzkimi

prace magisterskie z bankowości i finansów, prac dyplomowe licencjackie naukowe bankowość finanse, prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka, licencjat bankowość finanse, konspekt pracy magisterskiej licencjackiej dyplomowej z bankowości finansów seminaria

prace magisterskie z bankowości i finansów, prac dyplomowe licencjackie naukowe bankowość finanse, prac licencjackich dyplomowych naukowych magisterka, licencjat bankowość finanse, konspekt pracy magisterskiej licencjackiej dyplomowej z bankowości finansów seminaria